لینوکس
11 22
ترتیب:
تعداد:
شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:071790-0107-16 اوبونتو 19.10 اوبونتو یکی از فراگیرترین توزیع های لینوکس در سراسر جهان است که انتخاب اول کاربران برای آشنایی با دنیای…
180000 ریال
گردو 2023 . پروژه‌ای از دیجیتال تیم