آموزش دفاع شخصی
برند:پانا پرداز آریا
کد محصول:1101

قیمت: 200000 ریال
موجودی محصول تمام شده است
با خرید این محصول 0 گردو تخفیف می‌گیرید. (راهنما)


آموزش تکنیکهای دفاع شخصی

اصلامهم نیست که آنها مجهز هستند،بزرگتر از شما هستند ویا مهارت بیشتری دارند

این شعاری است که نیروهای امنیتی به پلیسهای ویژه خود تلقین می کنند شما در این مجموعه بی نظیر یاد می گیرید تا چگونه در برابرحمله دیگران دفاع کنید وبه نوعی دفاع شخصی رافرابگیرید .معنای دفاع شخصی این است که در شرایط خطر انسان بتواند بگونه ای از خود دفاع کند که نه به خود صدمه ای ببیند ونه مهاجم صدمه جدی ببیند.دفاع شخصیی عملی باید به گونه ای باشد که نه محدوییت جسمی ،جنسی ونه سنی داشته باشد ودر هر شرایط ومکانی هنرجو بتواند از خود دفاع کند آشنایی با اصول ایمنی وتکنیکهای دفاع شخصی،حفظ هوشیاری وآمادگی ذهنی می تواند در بسیاری ازمواقع شماازوقوع یک حادثه یا حتی یک فاجعه نجات دهد.متاسفانه آنچه که عمومابه عنوان دفاع شخصی،رایج است صرفا نمایشی از مجموعه ای ازتکنیکهای هنر رزمی است اما امروزه مفهوم دفاع شخصی تغیرکرده واین مبحث به عنوان یک تخصص مطرح شده است.توصیه های ایمنی وهوشیاربودن بخش اعظمی از اصول دفاع شخصی را به خود اختصاص داده اندوبه اعتقاد کارشناسان تنها ده درصد از مباحث مربوط به دفاع شخصی فیزکی است.دایره ونوع تکنیک های مورد استفاده در دفاع شخصی هم دگرگون شده اندواصول قانونی وحقوقی پررنگ تر از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند.دفاع شخصی می تواند برای افراد مختلف با توجه به موقعیتهای شغلی،نوع زندگی و....تعاریف مختلفی داشته باشد.در اینجا منطور ما از دفاع شخصی مجموعه آگاهیها ومهارتهایی است که شخص بتواند با تکیه برانها درزندگی روزمره خود از امنیت بیشتری برخوردار شود. در این مجموعه آموزشی قصد داریم تاشما را با اصول دفاع شخصی ومهارتهای آن آشنا کنیم

درزیر مباحث آموزش داده شده در این مجموعه رامشاهده می کنید

حملات رایج خیابانی .سیستم ساعتی . اندازه های مرتبط .مشت مستقیم .ضربه به کشاله ران .گرفتن گردن گرفتن از عقب .اصول عملیاتی .کلیپ ویژه .شناسایی دید .گرفتن سر .قفل کردن از عقب.تکنیکها .درگیری خارجی .درگیری داخلی .کلیپ ویژه .سرعت چاقو .مهار 90 درجه .دفاع با دست خالی .مرور اجمالی دفاع .زاویه حمله .زاویه اول تا هفتم .تهدید باچاقو .خلع سلاح .اصل تهدید بااسلحه .خلع سلاح اسلحه .اصول گرفتن .حرکات با چاقو .کلیپ ویژه و.....

نوع دیسکDVD
تعداد دیسک1
نوعفیلم
زبانفارسی
زمان-
مدرس-

نوشتن نظر

گردو 2020 . پروژه‌ای از دیجیتال تیم