11 22
ترتیب:
تعداد:
Nano Farm یک بازی به سبک پر طرفدار مدیریتی می باشد, مخاطب این بازی در نقش کشاورز، از مزرعه خود مراقبت کرده و آنرا توسعه میدهد.کشاورز باید برای کسب امتیاز بیشتر به همه بخش…
55000 ریال
گردو 2017 . پروژه‌ای از دیجیتال تیم