عمومی
11 22
ترتیب:
تعداد:
Harmony Daaf Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:019442-00093-8 آموزش ساز دف سطح پیشرفته لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: حمید طاهری قابل اجرا…
120000 ریال
Drums Video Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:025961-00093-8 آموزش تصویری ساز درامز لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: امیر شمسی پور قابل اجرا در…
120000 ریال
Keyboard Video Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:92-208464-27 آموزش تصویری کیبورد لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: جلیل سجاد قابل اجرا در پلیرهای…
120000 ریال
Fragments of the Ney شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:028429-00093-8 آموزش قطعاتی در ساز نی لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: محمد عابدینی قابل اجرا در…
120000 ریال
گردو 2017 . پروژه‌ای از دیجیتال تیم