عمومی
11 22
ترتیب:
تعداد:
Tumba video Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:110-208464-27 آموزش تصویری تومبا لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: امیر هاشمی قابل اجرا در پلیرهای…
120000 ریال
Harmony Taar Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:019447-00093-8 آموزش ساز تار سطح پیشرفته لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد:مهران اعظمی کیا قابل…
120000 ریال
Guitar Acoustic Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:028424-00093-8 آموزش ساز گیتار آکوستیک سطح پیشرفته لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد:فواد فریدنی…
120000 ریال
Guitar Flamenco video Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:019443-00093-8 آموزش تصویری گیتار فلامنکو لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد:شهریار خسروی دانش…
120000 ریال
Guitar Classical Tutorial آموزش گیتار کلاسیک سطح پیشرفته لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد:مهدی نظریان قابل اجرا در پلیرهای خانگی
100000 ریال
Violin Sell Video Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:028430-00093-8 آموزش تصویری ویولن سل لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد:مسیح مردیها قابل اجرا در…
120000 ریال
Tutorial Harmony Violin Sell شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:028754-00093-8 آموزش ساز ویولن سل سطح پیشرفته لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: مسیح مردیها…
120000 ریال
The Special Details For Learning Divan آموزش تصویری دیوان لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید قابل اجرا در پلیرهای خانگی
100000 ریال
Guitar Electric Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:025598-00093-8 آموزش گیتار الکتریک سطح پیشرفته لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: بابک اژدری…
120000 ریال
Tutorial Harmony Ney شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:019441-00093-8 آموزش ساز نی سطح پیشرفته لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: محمد عابدینی قابل اجرا…
120000 ریال
Harmony Santoor Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:022797-00093-8 آموزش ساز سنتور لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: احسان علیزاده قابل اجرا در پلیرهای…
120000 ریال
Marketing & Fundamental  قابل پخش در تمام دستگاههای خانگی و DVDPlayer ها  چه در حال ایجاد برنامه بازاریابی مختص به خود باشید و یا اولین گروه بازاریابی خود را رهبری می کنید،…
148000 ریال
گردو 2017 . پروژه‌ای از دیجیتال تیم