عمومی
11 22
ترتیب:
تعداد:
Tutorial Aerobic in Guitar شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:028428-00093-8 آموزش ایروبیک در گیتار لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: امین شریفی قابل اجرا در…
120000 ریال
Tutorial Harmony Ney شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:019441-00093-8 آموزش ساز نی سطح پیشرفته لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: محمد عابدینی قابل اجرا…
120000 ریال
Harmony Santoor Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:022797-00093-8 آموزش ساز سنتور لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: احسان علیزاده قابل اجرا در پلیرهای…
120000 ریال
Guitar Acoustic Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:028424-00093-8 آموزش ساز گیتار آکوستیک سطح پیشرفته لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد:فواد فریدنی…
120000 ریال
Drums Video Tutorial شماره مجوز مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد:025961-00093-8 آموزش تصویری ساز درامز لذت آموزش موسیقی را با لوح موسیقی تجربه کنید استاد: امیر شمسی پور قابل اجرا در…
120000 ریال
گردو 2017 . پروژه‌ای از دیجیتال تیم